Budżet Obywatelski 2022. Jak poprawnie złożyć wniosek?

  • Aktualności
Miasto z Wizją / 10.04.2021 / Komentarze
Podpowiadamy na co zwrócić uwagę podczas składnia swoich propozycji do przyszłorocznego BO

W minionym roku poznaliśmy zwycięskie projekty kolejnego Budżetu Obywatelskiego. Okazało się, że taka forma i możliwość decydowania, na jakie przedsięwzięcia zostaną rozdysponowane środki oraz jakie inwestycje zostaną w mieście zrealizowane wyjątkowo spodobała się mieszkańcom. Dwie kolejne edycje BO cieszyły się bowiem jeszcze większym zainteresowaniem, niż pierwsza. I choć od tego czasu upłynęło zaledwie kilka miesięcy, to mieszkańcy chcący złożyć swoje kolejne projekty, już powinni aktywnie się do tego przygotowywać. Właśnie bowiem rozpoczynają się procedury związane z kolejną, czwartą edycją Budżetu Obywatelskiego.

Od najbliższego poniedziałku, 19 kwietnia mieszkańcy Szczecinka będą mieli możliwość zgłaszania swoich projektów zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego na przyszły rok. Łącznie do rozdysponowania jest 800 tys. złotych. Dodajmy, że projekty muszą mieścić się cenowo w przedziale od 20 do 200 tys. zł. Forma oraz procedury związane ze zgłaszaniem swoich pomysłów nie uległy zmianie.

Wnioski będą przyjmowane do 9 maja. Z kolei do 25 czerwca będą trwały procedury związane z oceną formalną i merytoryczną zgłaszanych projektów. Autorzy projektów, które zostały ocenione negatywnie, zostaną o tym poinformowani do 16 lipca. Na odwołanie się będą mieli czas do 6 sierpnia.

Wraz z początkiem września poznamy listę projektów, które zostaną dopuszczone do głosowania. Na oddanie swoich głosów mieszkańcy Szczecinka będą mieli czas od 6 do 26 września. Wyniki głosowania i zwycięskie projekty na poznamy najpóźniej do 5 października. Ich realizacja rozpocznie się od stycznia przyszłego roku.

W jaki sposób poprawnie złożyć swój wniosek do Budżetu Obywatelskiego?

Projekt zgłasza się na formularzu zgłoszeniowym dostępnym w formie elektronicznej pod adresem www.szczecinek.budzet-obywatelski.org oraz w formie papierowej w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu.

Formularz zgłoszeniowy powinien mieć wypełnione w sposób czytelny wszystkie pola obowiązkowe (w tym adres email i numer telefonu autora projektu).

Każdy mieszkaniec Szczecinka może złożyć maksymalnie dwa projekty.

Projekt musi zostać poparty podpisami na formularzu zgłoszeniowym przez 20 mieszkańców Szczecinka. Każdy mieszkaniec Szczecinka może poprzeć dowolną liczbę projektów. 

Projekt powinien być możliwy do zrealizowania w roku 2020.

Formularz zgłoszeniowy można składać w następujących formach:

* elektronicznej poprzez stronę internetową budżetu obywatelskiego Miasta Szczecinek www.szczecinek.budzet-obywatelski.org

* złożyć bezpośrednio w Urzędzie, w Biurze Obsługi Interesanta, pl. Wolności 13; 78-400 Szczecinek

* wysłać pocztą na adres: Urząd Miasta Szczecinek, 78-400 Szczecinek, pl. Wolności 13, z adnotacją na kopercie „Budżet Obywatelski na rok 2020".

W przypadku złożenia projektu drogą pocztową, za datę wpływu uważa się datę wpływu do Urzędu.

Minimalna wartość projektu wynosi 20 tys. zł, a maksymalna 200 tys. zł

Szczegółowe informacje dostępne są  na stronie www.szczecinek.budzet-obywatelski.org

Foto: Sławomir Włodarczyk