Wizja a rzeczywistość

  • Blogi
  • Felietony
Grzegorz Grondys / 10.02.2020 / Komentarze
Obrazek użytkownika Grzegorz Grondys
Felieton Grzegorza Grondysa, radnego Rady Powiatu Szczecineckiego

Co do WIZJI to mam ją taką, że będę żył w kraju demokratycznym, leżącym w Europie nie tylko geograficznie. Wizję życia w kraju, gdzie funkcjonariusz Waszej służby bezpieczeństwa nie będzie decydował, czy mogę wyjechać czy nie. Wizję państwa ze sprawiedliwymi, niezależnymi sądami, sprawującymi kontrolę nad władzą, a nie sędziami ręcznie sterowanymi przez Waszego polityka. Wizję życia w kraju, gdzie nie będę się musiał obawiać represji za krytykę rządzących, w kraju, gdzie bandy wynajmowanych internetowych trolli, takie jak ta o nazwie „Kasta” umiejscowiona w Waszym Ministerstwie Sprawiedliwości, nie będą na zlecenie rządzących niszczyć ludziom życia. Wizji życia w kraju, w którym telewizja publiczna będzie bezstronna, pluralistyczna i nie będzie uprawiała nachalnej kłamliwej propagandy sięgającej do najgorszych przedwojennych wzorców z kraju ościennego. Zresztą takich internetowych trolli nie trzeba daleko szukać, wystarczy spojrzeć na komentarze pod artykułami na miejscowych portalach

 

Odnosząc się do oświadczenia Przewodniczącego Rady Powiatu Pana Cezarego Jankowskiego zostałem sprowokowany do publicznego skomentowania sformułowanych przez niego zarzutów. Nauczony przykrym doświadczeniem mam obawę, czy pozwoli mi się odnieść do swojego oświadczenia na sesji, dlatego niestety muszę wybrać drogę publikacji w mediach.

Przepisy dotyczące zwoływania sesji oraz materiałów przekazywanych radnym znajdują się nie tylko w Ustawie o samorządzie powiatowym, ale również, tak jak w przypadku powiatu szczecineckiego, w jego Statucie. Wprawdzie w Ustawie o samorządzie powiatowym w art. 15 ust. 1 jest zapis mówiący, że do zawiadomienia o sesji dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał, to już w Statucie Powiatu w §19 ust. 1 jest określone, kogo zawiadamia się o sesji i co załącza się do zawiadomienia.
Czytamy, że do zawiadomienia dołącza się projekty uchwał oraz pozostałe materiały związane z porządkiem obrad sesji. W statucie nie znalazłem zapisu mówiącego o tym, że w przypadku sesji tzw. „nadzwyczajnej”, innych materiałów związanych z porządkiem sesji oprócz projektów uchwał nie doręcza się radnym. W statucie w §19 ust. 6 jest mowa wyłącznie o tym, że terminów określonych w ust. 1 nie stosuje się w przypadku zwoływania sesji „nadzwyczajnej” i nie ma tam żadnego zapisu odnoszącego się do doręczania radnym projektów uchwał czy materiałów związanych z porządkiem sesji. Dlatego stosuje się tutaj, a raczej powinno się stosować zapisy zawarte w § 19 ust.1 Statutu Powiatu.

Polecam Panu Przewodniczącemu doczytanie przepisów statutu. Zarzut w stosunku do mnie o wybiórczym stosowaniu prawa przeze mnie jako Członka Platformy Obywatelskiej i tym, że nie oburzam się podobnymi faktami w przypadku sesji Rady Miasta w dniu 9 sierpnia 2019 r. czy sesji Rady Powiatu z dnia 22 września 2017 r. jest kompletną bzdurą.

Po pierwsze – nigdy nie byłem członkiem jakiejkolwiek partii politycznej. Na sesjach Rady Powiatu reprezentuję Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej. Nie jest to partia. To koalicja różnych sił politycznych, w tym i osób bezpartyjnych, które tak jak ja startowały w wyborach samorządowych pod szyldem Koalicji Obywatelskiej.

Po drugie – nie jestem radnym miejskim tylko powiatowym i nie badam poprawności przeprowadzania sesji Rady Miasta.

Po trzecie - w roku 2017 nie byłem radnym powiatowym i nie znam sytuacji wskazanej przez Pana Przewodniczącego. Pan Przewodniczący Rady Powiatu może się zapoznać ze składem Rady w poprzedniej kadencji w Biurze Obsługi Rady albo w Biuletynie Informacji Publicznej prowadzonej przez starostwo. Mnie interesuje działalność obecnej Rady Powiatu, tego co jest aktualnie przedmiotem jej prac a nie Rady Miasta czy Rady Powiatu sprzed lat, w pracach której nie uczestniczyłem.

Z nietrafionych zarzutów widać, że Przewodniczący Rady Powiatu nie przygotował się do swojego oświadczenia. To ja mogę zarzucić, że staję się ofiarą walki prowadzonej przez obecnie zawiązaną koalicję w powiecie przeciwko miastu. Te nietrafione zarzuty Przewodniczącego Rady Powiatu doskonale wpisują się w retorykę uprawianą przez nich. Może niech Pan Przewodniczący sam zwróci uwagę na sposób, w jaki prowadzi sesje. Ja zauważam przenoszenie przez niego na sesje najgorszych wzorców z działalności jego ugrupowania w Sejmie. Dodatkowo zwracam uwagę, iż to politycy opcji reprezentowanej przez Pana Przewodniczącego, głośno krzyczeli, że czas skończyć z „arogancją władzy”. Miałem nadzieję, że rzeczywiście ta arogancja się skończy, że będzie lepiej. Niestety to tylko mrzonki. Buta i arogancja podobno kroczą przed upadkiem, a te w wykonaniu obecnej władzy są porażające.

Co do WIZJI to mam ją taką, że będę żył w kraju demokratycznym, leżącym w Europie nie tylko geograficznie. Wizję życia w kraju, gdzie funkcjonariusz Waszej służby bezpieczeństwa nie będzie decydował, czy mogę wyjechać czy nie. Wizję państwa ze sprawiedliwymi, niezależnymi sądami, sprawującymi kontrolę nad władzą, a nie sędziami ręcznie sterowanymi przez Waszego polityka. Wizję życia w kraju, gdzie nie będę się musiał obawiać represji za krytykę rządzących, w kraju, gdzie bandy wynajmowanych internetowych trolli, takie jak ta o nazwie „Kasta” umiejscowiona w Waszym Ministerstwie Sprawiedliwości, nie będą na zlecenie rządzących niszczyć ludziom życia. Wizji życia w kraju, w którym telewizja publiczna będzie bezstronna, pluralistyczna i nie będzie uprawiała nachalnej kłamliwej propagandy sięgającej do najgorszych przedwojennych wzorców z kraju ościennego. Zresztą takich internetowych trolli nie trzeba daleko szukać, wystarczy spojrzeć na komentarze pod artykułami na miejscowych portalach.

Więcej bycia w rzeczywistości? Tej skrojonej przez opcję polityczną Pana Przewodniczącego? To mi nie odpowiada!

dr Grzegorz Grondys