Profil bloggera

Obrazek użytkownika Grzegorz Grondys

Grzegorz Grondys


ur. 10.05.1966 w Szczecinku
W roku 1986 ukończył Technikum Elektroniczne w Koszalinie zdobywając tytuł technika telekomunikacji o specjalności teletransmisja
5.08.1986 r. do 31.10.1990 praca w Oddziale Automatyki i Telekomunikacji PKP.
W latach 1.11.1990 do 30.11.2003 r. praca w Komendzie Powiatowej Policji w Szczecinku, ostatnie stanowisko asystent Sekcji Prewencji.
 
Podczas pracy w policji ukończył studia zaoczne licencjackie na kierunku resocjalizacja a następnie Studia Uzupełniające Magisterskie na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zdobywając tytuł magistra pedagogiki.
Od 1.12.2003 do chwili obecnej Komendant Straży Miejskiej w Szczecinku.
W roku 2012 rozpoczęte studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej w Warszawie.
Praca społeczna:
Drugą kadencję radny Rady Powiatu.
Członek Związku Harcerstwa Polskiego, przewodniczący komisji satysfakcjonowania Hufca ZHP Szczecinek, drugą kadencję przewodniczący komisji rewizyjnej Zachodniopomorskiej Chorągwi ZHP w Szczecinie.
3 grudnia 2011 r. odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi za zasługi dla rozwoju ruchu harcerskiego oraz za działalność na rzecz kształtowania moralności i patriotycznej postawy polskiej młodzieży. Przewodniczący komisji rewizyjnej Szczecineckiego Bractwa Kurkowego.
Członek Polskiego Związku Łowieckiego.
Członek stowarzyszenia Krajowa Rada Komendantów Straży Miejskich i Gminnych RP, V-ice Prefekt województwa zachodniopomorskiego.
01.02.2021 / KOMENTARZE

Warto czytać ze zrozumieniem


Felieton Grzegorza Grondysa

28.01.2021 / KOMENTARZE

Obywatelu, zacznij się bać


Felieton dr Grzegorza Grondysa

10.12.2020 / KOMENTARZE

Dokąd zmierzamy?


Felieton Grzegorza Grondysa

02.11.2020 / KOMENTARZE

Gaszenie pożaru benzyną


Felieton radnego Rady Powiatu Grzegorza Grondysa

17.08.2020 / KOMENTARZE

Odpowiedź na odpowiedź


Felieton dr Grzegorza Grondysa

10.07.2020 / KOMENTARZE

Dlaczego zagłosuję na Rafała Trzaskowskiego?


Felieton Grzegorza Grondysa

03.04.2020 / KOMENTARZE

Czego boi się PiS?


Felieton dr Grzegorza Grondysa

10.02.2020 / KOMENTARZE

Wizja a rzeczywistość


Felieton Grzegorza Grondysa, radnego Rady Powiatu Szczecineckiego

31.01.2020 / KOMENTARZE

Oczekiwania a realia


Felieton dr Grzegorza Grondysa, komendanta Straży Miejskiej w Szczecinku

30.12.2019 / KOMENTARZE

Pamiętam jeszcze czasy…


Felieton dr Grzegorza Grondysa