Wspólnoty mieszkaniowe z szansą na dofinansowanie

  • Aktualności
Miasto z Wizją / 09.04.2020 / Komentarze
Pieniądze mają zostać przeznaczone na remonty elewacji. Do podziału jest 100 tysięcy złotych

Każdego roku szczecineckie wspólnoty mieszkaniowe mogą starać się o wsparcie finansowe, dzięki któremu możliwy będzie remont elewacji zamieszkiwanego budynku, a co za tym idzie poprawa estetyki zarówno ich najbliższego otoczenia, jak i całego miasta. Nie inaczej będzie również w tym roku. ZGM-TBS właśnie ogłosił kolejną, XXIII już edycję dopłat dla wspólnot, które ubiegają się o kredyt inwestycyjny w celu częściowego sfinansowania remontów elewacji. W tegorocznym budżecie miasta przeznaczono na ten cel kwotę 100 tys. zł.

Przypomnijmy. Od 2008 roku szczecineckie wspólnoty mieszkaniowe mogą ubiegać się o dofinansowanie z budżetu miasta do remontów budynków. Dodatkowe środki wykorzystywane są głównie jako wkład własny przy zaciąganiu kredytów przeznaczonych na wykonanie chociażby termomodernizacji danego obiektu. Dzięki temu wsparciu na przestrzeni 12 lat udało się „doprowadzić do porządku” ponad 200 szczecineckich budynków, przy czym ponad 5 mln zł na ten cel pochodziło z miejskich dopłat.

- Dzięki istnieniu programu dopłat do wykonywania remontów elewacji, dachów czy termomodernizacji budynków dla wspólnot mieszkaniowych, częściej decydują się one o ubieganie o dotację, a co za tym idzie na zaciąganie kredytów i przeprowadzanie gruntownych remontów – powiedział nam w jednej z rozmów Tomasz Wełk, prezes ZGM-TBS.

Pomocą finansową mogą zostać objęte takie prace, jak np. wykonanie izolacji ścian fundamentowych, remont dachu wraz z przemurowaniem główek kominowych, remont klatek schodowych czy też wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

Samorząd pomaga finansowo, ale też stawia przed wspólnotami określone wymagania. Trzeba m.in. posiadać wkład własny na planowany remont. Dofinansowanie inwestycji z budżetu miasta, w zależności od rodzaju wykonywanych prac remontowych, może wynosić od 10 do 20 proc. ich kosztów. O przyznaniu dofinansowania oraz jego wysokości decyduje Zarząd ZGM-TBS. Aby ubiegać się o dofinansowanie na remont elewacji, klatki schodowej czy też dachu, należy do 15 maja złożyć wniosek w siedzibie ZGM-TBS. Zostanie on rozpatrzony najpóźniej do 30 czerwca br.

Tekst: Marzena Góra

Foto: Sławomir Włodarczyk