Opaski ratujące życie dla seniorów

  • Aktualności
Miasto z Wizją / 22.09.2019 / Komentarze
Miejski program obejmie około 50 mieszkańców naszego miasta w wieku 70+

Daniel Rak, kandydujący na stanowisko burmistrza Szczecinka przedstawił mieszkańcom osiem pakietów, których realizacji zobowiązał się podjąć w najbliższych latach. Wśród licznych programów prospołecznych znalazła się także obietnica wprowadzenia w naszym mieście „Przycisku życia”, czyli specjalnej opaski, dzięki której jej posiadacz będzie mógł natychmiastowo wezwać pomoc w razie zagrożenia życia. Pomysł ten wsparli również radni KO.

Impulsem do wprowadzenia takiego rozwiązania były docierające ze szczecineckiego MOPS-u sygnały o potrzebie wsparcia osób starszych i niepełnosprawnych właśnie w takiej formie. Na pojawienie się w naszym mieście opasek nie będziemy musieli długo czekać. Na najbliższej sesji Rady Miasta, która odbędzie się 26 września, zadni zadecydują m.in. o podjęciu uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego "Teleopieka dla potrzebujących mieszkańców miasta Szczecinek".

- Usługa teleopieki to system przywoławczy, który działa 24 godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu i zapewnia natychmiastową pomoc osobie zgłaszającej – czytamy w uzasadnieniu uchwały. - W sytuacji zagrożenia (upadek, nagłe pogorszenie stanu zdrowia, lęk, awaria, pożar) wystarczy nacisnąć przycisk alarmowy w formie bransoletki bądź wisiorka, aby w ciągu kilku sekund połączyć się z centrum interwencyjnym, które w zależności od sytuacji zapewni odpowiednią pomoc. Operator teleopieki dysponuje szczegółowymi danymi o osobie, która wzywa pomocy, np. kontakt do bliskich, dane o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach i miejscu ich przechowywania, najkrótsza droga dojazdowa do miejsca zamieszkania itp. W przypadku braku kontaktu głosowego wezwie odpowiednie służby: pogotowie ratunkowe, straż pożarną czy policję. Warunkiem korzystania z systemu teleopieki jest zdolność do obsługi "przycisku alarmowego". Usługa będzie realizowana przez niezależny podmiot gospodarczy.

Program będzie wdrażany i realizowany począwszy od roku 2020 dla około 50 mieszkańców miasta Szczecinek w wieku 70+ (a w uzasadnionych przypadkach 60+), z możliwością jego rozszerzenia i zwiększenia w latach następnych w zależności od potrzeb. Osoby zakwalifikowane do objęcia programem nie poniosą żadnych kosztów związanych z korzystaniem z teleopieki. Program finansowany będzie ze środków samorządowych.

Tekst: Marzena Góra

Foto: goconqr com