Miasto wspiera remonty zabytków

  • Aktualności
Miasto z Wizją / 03.03.2021 / Komentarze
Konkurs burmistrza. Napisz wniosek, weź dotację

Burmistrz Daniel Rak ogłosił ponowny nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach znajdujących się na terenie miasta.

- W naborze może uczestniczyć każdy podmiot będący właścicielem lub posiadaczem zabytku, a także podmiot, który do tego zabytku posiada tytuł prawny wynikający z użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu albo stosunku zobowiązaniowego. Kwota przeznaczona na dotacje w tegorocznym budżecie to 20 tys. zł - mówi "Miastu z Wizją" Mateusz Ludewicz, rzecznik prasowy Urzędu Miasta. - Decyzję o udzieleniu lub nieudzieleniu dotacji podejmuje na wniosek burmistrza Rada Miasta. Dotacja będzie udzielona na podstawie i na warunkach umowy pisemnej zawartej pomiędzy podmiotem otrzymującym dotację a miastem.

Ci, którzy chcą pozyskać pieniądze np. na "podreperowanie" stanu technicznego swojego zabytku muszą sporządzić stosowny wniosek i złożyć go w nieprzekraczalnym terminie do środy 31 marca (włącznie) w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu).

Więcej szczegółów na ten temat oraz wzór wniosku dostępne są na stronie Urzędu Miasta Szczecinka:

https://www.szczecinek.pl/pl/news/20-tys-z%C5%82-na-prace-konserwatorskie

W poprzednim rozdaniu funduszy pomocowych na konserwację zabytków, Rada Miasta zdecydowała, że pomoc w wys. 20 tys. zł otrzyma parafia pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny z przeznaczeniem na remont wieży Kościoła Mariackiego.

Tekst i foto: Sławomir Włodarczyk