Burmistrz Daniel Rak uznany przez sąd za niewinnego

  • Tv
  • Aktualności
Miasto z Wizją / 19.01.2021 / Komentarze
Dziś swój finał miała sprawa dotycząca kursów języka angielskiego. Briefing rzecznika prasowego UM Mateusza Ludewicza

Dziś (poniedziałek, 18 stycznia) w koszalińskim sądzie swój finał miała rozprawa dotycząca zarzutów wobec burmistrza Daniela Raka. Dotyczyła ona opisywanej przez nas wielokrotnie sprawy związanej z kursami języka angielskiego, w których uczestniczyli szczecineccy urzędnicy (więcej na ten temat m.in. TUTAJ).

Sąd po rozpatrzeniu sprawy wydał decyzję dotyczącą trzech zarzutów stawianych burmistrzowi przez prokuraturę. Sąd nie uznał winy Daniela Raka, a tym samym zarzuty wobec obecnego burmistrza okazały się być bezpodstawne.

Po zapoznaniu się z aktami sprawy koszaliński sąd uniewinnił burmistrza Daniela Raka od pierwszego z zarzutów. W zakresie drugiego zarzutu umorzył postępowanie, a w zakresie  trzeciego z zarzutów uchylił oskarżenie (nakłanianie do zniszczenia dokumentów) i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia. Uzasadnienie wyroku zostało utajnione. /zr/

Oświadczenie rzecznika prasowego Urzędu Miasta Mateusza Ludewicza:

Sąd Okręgowy w Koszalinie w części uchylił dziś wyrok skazujący Sądu Rejonowego w Szczecinku w sprawie przeciwko Burmistrzowi Miasta Szczecinek, Panu Danielowi Rakowi W przypadku pierwszego z zarzutów Burmistrz Daniel Rak został całkowicie uniewinniony, drugi zarzut został umorzony i w zakresie tych dwóch zarzutów wyrok jest prawomocny. Trzeci zarzut skierowany został do ponownego rozpatrzenia. Tym samym podtrzymane i potwierdzone zostały podnoszone do tej pory argumenty dowodzące niewinności Pana Burmistrza. Jesteśmy przekonani, że dzisiejsze orzeczenie będzie przełomowym i pozwoli ostatecznie, także w przypadku trzeciego zarzutu dowieść Burmistrzowi Danielowi Rakowi jego niewinności przed sądem pierwszej instancji.

Podkreślam jeszcze raz, że zarówno od samego początku toczącego się śledztwa, jak i w trakcie procesu Pan Burmistrz Daniel Rak czuł się i jest niewinny w przedmiotowej sprawie i dziś zostało to w pełni potwierdzone.

Szanowni Państwo,

w imieniu Pana Burmistrza Daniela Raka chciałbym serdecznie podziękować wszystkim osobom, które wspierały go podczas toczącego się postępowania sądowego. Szczególne podziękowania kieruję w stronę mecenasów Mirosława Wacławskiego i Janusza Psiucha -  pełnomocników reprezentujących Burmistrza Daniela Raka przed sądem odwoławczym.