Burmistrz czeka na absolutorium

  • Aktualności
Miasto z Wizją / 12.06.2021 / Komentarze
RIO i Komisja Rewizyjna na "tak". Rada Miasta skwituje budżet 2020

Burmistrz Daniel Rak nie powinien mieć problemów z uzyskaniem absolutorium z tytułu wykonania ubiegłorocznego budżetu miasta. Tym bardziej, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie oraz Komisja Rewizyjna Rady Miasta wydały pozytywne opinie w tym zakresie.

Ze sprawozdania z wykonania budżetu w 2020 r. możemy się m.in. dowiedzieć, że dochody miasta wykonano w kwocie ponad 195 mln zł, co stanowi 103,2 proc. planu. Z kolei wydatki zrealizowano na poziomie prawie 200 mln zł, co stanowi 96,6 proc. planu.  

Na podstawie powyższych danych Komisja Rewizyjna Rady Miasta pozytywnie zaopiniowała sprawozdania: finansowe i z wykonania budżetu za 2020 r. oraz postanowiła wystąpić do Rady Miasta z wnioskiem o udzielenie burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu przy 4 głosach "za".

Sesja absolutoryjna Rady Miasta odbędzie się w czwartek 17 czerwca br.

Tekst i foto: Sławomir Włodarczyk