Budżet Szczecinka 2024 - założenia

  • Aktualności
Miasto z Wizją / 19.11.2023 / Komentarze
Dochody miasta - ponad 222,5 mln zł, wydatki - blisko 240 mln zł

O tym, że przyszłoroczny budżet miasta będzie trudny, pisaliśmy kilkakrotnie. Trudny choćby ze względu na ubytki w dochodach samorządów, również Szczecinka. Cała nadzieja w tym, ze nowy rząd wyłoniony po wyborach parlamentarnych 15 października odda samorządom, co im należne.

Wiemy już, że planowane dochody miasta na 2024 rok zamkną się kwotą blisko 222,5 mln zł. Z kolei wydatki będą dużo wyższe niż tegoroczne i wyniosą prawie 240 mln zł.

Tak ukształtowany poziom dochodów i wydatków daje wynik finansowy minusowy tj. deficyt budżetowy w kwocie 17,3 mln zł, który planuje się pokryć m.in. przychodem pochodzącym z wolnych środków w wysokości oraz zaciągnięciem długoterminowej pożyczki.

Znamy też inwestycje (planowane nakłady finansowe to pond 40 mln zł), które będą realizowane w przyszłym roku.

Oprócz inwestycji tzw. przechodzących, jak np. zakup 5 autobusów elektrycznych czy rewitalizacja dworca kolejowego miasto planuje też m.in. budowę ulicy Modrzewiowej, budowę ścieżki rowerowej przy ul. Mickiewicza, budowę tężni solankowej w Parku Miejskim, remont alejek nad jeziorem czy remont schodów wejściowych oraz tarasu Zamku Książąt Pomorskich a także remont elewacji zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej.   

Będę też realizowane inne, mniejsze inwestycje. Przedstawimy je Państwu w cyklu "budżetowych" artykułów w listopadzie i grudniu na naszym portalu: www.miastozwizja.pl.

Tekst i foto: Sławomir Włodarczyk