Profil bloggera

Obrazek użytkownika Grzegorz Grondys

Grzegorz Grondys


ur. 10.05.1966 w Szczecinku
W roku 1986 ukończył Technikum Elektroniczne w Koszalinie zdobywając tytuł technika telekomunikacji o specjalności teletransmisja
5.08.1986 r. do 31.10.1990 praca w Oddziale Automatyki i Telekomunikacji PKP.
W latach 1.11.1990 do 30.11.2003 r. praca w Komendzie Powiatowej Policji w Szczecinku, ostatnie stanowisko asystent Sekcji Prewencji.
 
Podczas pracy w policji ukończył studia zaoczne licencjackie na kierunku resocjalizacja a następnie Studia Uzupełniające Magisterskie na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zdobywając tytuł magistra pedagogiki.
Od 1.12.2003 do chwili obecnej Komendant Straży Miejskiej w Szczecinku.
W roku 2012 rozpoczęte studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej w Warszawie.
Praca społeczna:
Drugą kadencję radny Rady Powiatu.
Członek Związku Harcerstwa Polskiego, przewodniczący komisji satysfakcjonowania Hufca ZHP Szczecinek, drugą kadencję przewodniczący komisji rewizyjnej Zachodniopomorskiej Chorągwi ZHP w Szczecinie.
3 grudnia 2011 r. odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi za zasługi dla rozwoju ruchu harcerskiego oraz za działalność na rzecz kształtowania moralności i patriotycznej postawy polskiej młodzieży. Przewodniczący komisji rewizyjnej Szczecineckiego Bractwa Kurkowego.
Członek Polskiego Związku Łowieckiego.
Członek stowarzyszenia Krajowa Rada Komendantów Straży Miejskich i Gminnych RP, V-ice Prefekt województwa zachodniopomorskiego.
25.08.2017 / KOMENTARZE

Dzień bez hejtu dniem straconym


Felieton dr Grzegorza Grondysa

06.07.2017 / KOMENTARZE

Analogie


Felieton Grzegorza Grondysa

26.05.2017 / KOMENTARZE

Rzecz o śmigłowcu dla żołnierzy - niewiedza czy sabotaż?


Felieton Grzegorza Grondysa

10.04.2017 / KOMENTARZE

Prolife


Felieton Grzegorza Grondysa

26.02.2017 / KOMENTARZE

Arogancja władzy


Felieton dr Grzegorza Grondysa

28.01.2017 / KOMENTARZE

Po co PiS-owi Unia Europejska


Felieton dr Grzegorza Grondysa

22.12.2016 / KOMENTARZE

Przewodnia Siła Narodu i miłość bliźniego, czyli witajcie w Nowej Bajce


Felieton dr Grzegorza Grondysa

10.12.2016 / KOMENTARZE

Mamy "Dobrą Zmianę"


Felieton dr Grzegorza Grondysa

12.10.2016 / KOMENTARZE

Ekoterroryzm - co przekazują media?


Felieton dr Grzegorza Grondysa

25.08.2016 / KOMENTARZE

O historii Straży Miejskiej słów kilka


Felieton komendanta Straży Miejskiej dr Grzegorza Grondysa