Profil bloggera

Obrazek użytkownika Małgorzata Bała

Małgorzata Bała


Małgorzata Bała urodziła się w Szczecinku. Szkołę podstawową i szkołę średnią również ukończyła w Szczecinku. W latach 70-tych podjęła naukę w Policealnym Studium Zawodowym ,wydział Fizjoterapii w Kołobrzegu.
 
Po roku nauki została usunięta ze szkoły- oficjalnie za nie zdany egzamin, nieoficjalnie natomiast- za niechęć do PZPR. Po licznych pismach i odwołaniach zostaje przywrócona na listę słuchaczy. W 1980 roku ukończyła wydział Fizjoterapii z wynikiem dobrym. W 1981 roku podjęła prace w Powiatowym Szpitalu w Szczecinku zajmując się fizjoterapią kliniczną. Pracując ukończyła również studia I stopnia na wydziale Fizjoterapii oraz studia II stopnia na wydziale Zarządzania, specjalność: zarządzanie w Służbie Zdrowia. Od 8 lat wiceprzewodnicząca Rady Miasta. Były członek Komisji Prawa i Legislacji, obecnie członek Komisji Budżetowo- Ekonomicznej i Komisji Problemów Społecznych. Działa także w Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień. Bardzo bliskie są jej sprawy ludzi społecznie wykluczonych ( chorych, bezdomnych, uzależnionych).
12.08.2014 / KOMENTARZE

BYĆ KOBIETĄ...


Kobieta - to brzmi dumnie! Mam nadzieję, że nie tylko ja tak uważam, ale i tysiące kobiet w Polsce. Cieszę się bardzo, że nowym pełnomocnikiem, a w zasadzie Pełnomocniczką Rządu ds. Równego Traktowania, została prof. Małgorzata Fuszara.

14.05.2014 / KOMENTARZE

"Wspólnota, Równość, Odpowiedzialność" Kongres Kobiet


9 i 10 maja kilka tysięcy kobiet z różnych stron Polski, z różnych środowisk i grup zawodowych spotkało się na VI Kongresie Kobiet w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Kongres Kobiet to coroczna Wielka Konferencja, na której spotyka się kilka tysięcy kobiet z całej Polski, którym bliskie są idee Kongresu: idee demokracji, równości płci, dobrobytu, społeczeństwa obywatelskiego, sprawiedliwości, wolności i tolerancji.

05.03.2014 / KOMENTARZE

Razem łatwiej


Szczecinek to najpiękniejsze miejsce na ziemi. Miasto, które przez ostatnie osiem lat bardzo dobrze się rozwinęło. Chodzi głównie o inwestycje , które zostały wykonane, jak również o działania z zakresu turystyki i zdrowia.

16.02.2014 / KOMENTARZE

Moja przyjacióka Gender.


Jako radna często spotykam się z mieszkańcami Szczecinka w różnym wieku.