Profil bloggera

Obrazek użytkownika Grażyna Kuszmar

Grażyna Kuszmar


mgr pielęgniarstwa, studia podyplomowe z organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia - PUM Szczecin. Obecnie pracuję jako pielęgniarka koordynująca.
Aktywność polityczna: Od 2001 Platforma Obywatelska , Radna 2 kadencji.
Aktywność w organizacjach pozarządowych: Stowarzyszenie Amazonek (ciągle uczestniczę), Szczecinecka Onkologia (ciągle uczestniczę), Hospicjum domowe im Św. Franciszka z Asyżu, członek Zarządu, odpowiedzialna za organizację kwesty 1 listopada na rzecz budowy stacjonarnego Hospicjum, członek Rady Parafialnej NNMP w Szczecinku, delegat pielęgniarek do Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie 
 
Mieszkania z zasobu Miasta Szczecinek - po nowemu
11.09.2014 / KOMENTARZE

Mieszkania z zasobu Miasta Szczecinek - po nowemu


Na ostatniej Sesji Rady Miasta jednogłośnie został przegłosowany projekt uchwały dotyczącej wynajmowania lokali.

Organizacje pozarządowe w mieście
21.08.2014 / KOMENTARZE

Organizacje pozarządowe w mieście


Od kilkunastu lat w Szczecinku coraz prężniej działają organizacje pozarządowe ( z ang. NGO)