Profil bloggera

Obrazek użytkownika Rafał Stasik

Rafał Stasik


05.10.2015 / KOMENTARZE

Gimnazjum – uzasadniona likwidacja czy populizm?


Zmiany w systemie oświaty, szczególnie te idące w dobrym kierunku, wydają się być jak najbardziej uzasadnione. Czasem jednak odnoszę wrażenie, że edukacja dzieci i młodzieży w naszym kraju, to nieustający proces przyswajania rozwiązań z innych państw, nijak mających się do polskiej rzeczywistości.

23.02.2015 / KOMENTARZE

Dziennik elektroniczny - przyszłość nowoczesnej szkoły?


Dziennik lekcyjny to narzędzie, z którym w szkole każdy miał, bądź wciąż ma do czynienia. Nowinki techniczne dnia codziennego umożliwiają wdrożenie takiego systemu do szkół, który unowocześni i dokładnie skontroluje proces dydaktyczny. Mam na myśli coraz bardziej powszechny dziennik elektroniczny.

31.10.2014 / KOMENTARZE

Szkoła Mistrzostwa Sportowego- realna szansa czy sfera marzeń?


Jako mieszkaniec Szczecinka od lat związany ze sportem- nauczyciel wychowania fizycznego, trener piłki nożnej, z kwalifikacjami menedżera sportu, aktualnie z przyjemnością zarządzający placówką oświatową jaką jest Zespół Szkół im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku, zawsze marzyłem o dobrym organizacyjnie, prezentującym jakość sportową rozwiązaniu.

16.09.2014 / KOMENTARZE

Bezpieczna Szkoła - Bezpieczne Miasto


Wszelkie działania człowieka często tłumaczone są poprzez motywacje czy pragnienia w nawiązaniu do piramidy potrzeb amerykańskiego psychologa Abrahama Maslowa.