Profil bloggera

Obrazek użytkownika Beata Pszczoła-Bryńska

Beata Pszczoła-Bryńska


Beata Pszczoła-Bryńska - mgr inż. ochrony środowiska (studia ukończone z wyróżnieniem),
Studia podyplomowe - Politechnika Koszalińska Zarządzanie firmą i marketing,
Studia managerskie - Executive Master Of Business Administration Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie pełna akredytacja Association of MBAs,
 
Ekspert Komisji Oceniającej Projekty w Zachodniopomorskim Urzędzie Marszałkowskim w dwóch dziedzinach: infrastruktura wodno-kanalizacyjna oraz ocena wpływu projektu na środowisko
Szkolenia - liczne szkolenia krajowe i zagraniczne z zakresu branży wodno – kanalizacyjnej, funduszy europejskich, procedury oddziaływania na środowisko, prawa zamówień publicznych, prawa ochrony środowiska, prawa wodnego, gospodarki odpadowej, zarządzania i wielu innych.
Dodatkowe informacje - autorka kilkudziesięciu opracowań branżowych oraz licznych publikacji w wydawnictwach naukowych i branżowych.
14.01.2015 / KOMENTARZE

Przewodność, czyli ekologia z polityką w tle


Na sesji Rady Miasta w dniu 8 grudnia 2014 roku radny ??ekolog? poinformował nas, że w pewnej cieczy, która poprzez kanalizację deszczową dotarła do jeziora Trzesiecko określono wartość przewodności na poziomie 3 500 ?S/cm?

02.01.2015 / KOMENTARZE

Formaldehyd - czy można bez niego żyć?


W skrócie, cytując Wikipedię formaldehyd to inaczej Aldehyd mrówkowy (nazwa syst.: metanal), HCHO ? organiczny związek chemiczny, pierwszy w szeregu homologicznym aldehydów.

18.08.2014 / KOMENTARZE

Złośliwość Narodowa


Okazuje się, że ta niezbyt chwalebna cecha może uratować polskie sadownictwo.

14.07.2014 / KOMENTARZE

Śmierdząca sprawa...


Zajmę się dzisiaj kwestią nieprzyjemnych zapachów emitowanych z systemów kanalizacyjnych. Jest okres letni, który ze względu na temperatury sprzyja występowaniu i nasilaniu się problemów odorowych.

19.06.2014 / KOMENTARZE

Oczyszczalnia Ścieków w Szczecinku cz. 3 - gospodarka osadowa wraz z odzyskiem biogazu w procesie kogeneracji.


Funkcjonowanie każdej mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków wiąże się z powstawaniem znacznych ilości odpadów, w tym osadów pościekowych. W zależności od etapu oczyszczania powstają osady

29.05.2014 / KOMENTARZE

Oczyszczalnia Ścieków w Szczecinku cz. 2 - drugi stopień oczyszczania


Drugi stopień oczyszczania ścieków - oczyszczanie biologiczne - ma na celu zmniejszenie stężenia rozpuszczonych i koloidalnych związków organicznych obecnych w ściekach oraz usunięcie pierwiastków biogennych czyli azotu i fosforu.

05.05.2014 / KOMENTARZE

Oczyszczalnia Ścieków w Szczecinku cz. 1 - pierwszy stopień oczyszczania


Bardzo trudno napisać o oczyszczalni ścieków w sposób zrozumiały dla przeciętnego czytelnika, mimo to postaram się Państwu nieco przybliżyć (przy minimalizacji specjalistycznego, technicznego słownictwa) historię oraz zasady funkcjonowania szczecineckiej oczyszczalni.Ze względu na złożoność procesów technologicznych zachodzących na oczyszczalni ścieków cały tekst dotyczący jej funkcjonowania będzie się składał z 3 części

10.04.2014 / KOMENTARZE

Edukacja ekologiczna, czyli co się dzieje z wodą, którą myję rączki?


Trzyletni syn mojej przyjaciółki zadał jej ostatnio następujące pytanie: "Mamo, co się dzieje z wodą, którą myję rączki?" Pytanie na pozór proste, jednak żeby udzielić trzylatkowi satysfakcjonującej go odpowiedzi trzeba się nieźle nagłówkować. Jak wiemy dzieci są bardzo dociekliwe i zazwyczaj jedno pytanie zadane przez trzylatka niesie za sobą serię kolejnych, równie "prostych".

14.03.2014 / KOMENTARZE

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Szczecinek - Gazela Biznesu


Gazele Biznesu to ranking najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich firm. Kryterium kwalifikacji do tej grupy firm była tylko sprzedaż, nie zaś jak mówi ustawa o swobodzie gospodarczej liczba zatrudnionych osób oraz roczny obrót netto ze sprzedaży lub suma aktywów bilansu

27.02.2014 / KOMENTARZE

Dlaczego Szczecinek?


Nie urodziłam się w tym mieście, nie wychowałam, nie chodziłam tu do szkoły, a jednak czuję się z nim bardzo związana.