Uwierzcie - to nie ekolodzy, to cwani politycy

  • Blogi
  • Felietony
Jerzy Hardie-Douglas / 02.10.2016 / Komentarze
Obrazek użytkownika Jerzy Hardie-Douglas
Felieton Burmistrza Jerzego Hardie-Douglasa

Cytat z wypowiedzi dyrektora Kronospanu Krzysztofa Aleksandrowicza:

„… ludzi, którzy podpalają mając na celu wykazanie się w akcji gaśniczej - w Szczecinku nie chcemy...”

TERRA kłamie, manipuluje i działa na szkodę mieszkańców, uporczywie próbując blokować każde proekologiczne działanie Kronospanu.  Blokowali budowę kolektora deszczówki. Blokowali import drewna poużytkowego i budowę instalacji do recyklingu drewna. Protestowali przeciw likwidacji hałdy, Próbowali uniemożliwić budowę elektrofiltra na suszarni MDFu. Dziś próbują opóźnić budowę UTWS.

Należy spytać - Czemu to robią mimo, że wszystkie te działania poprawiają stan środowiska?

Odpowiedź jest prosta. Bo ci hipokryci są przerażeni wizją poprawy stanu środowiska w Szczecinku. Czyste powietrze nad Szczecinkiem to brak powodu do ich (SIS „TERRY”) dalszego funkcjonowania.

 Na swojej ostatniej konferencji prasowej skłamali przynajmniej 2 x:

 Twierdzą, że generator ciepłego powietrza, czyli suchy elektrofiltr działa bez prawomocnej decyzji środowiskowej.

Jaka jest prawda? - Prawda jest taka, że TERRA zaskarżyła decyzję środowiskową do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (SKO). Kolegium utrzymał ją w mocy. Decyzja SKO o utrzymaniu decyzji środowiskowej w mocy została zaskarżona Przez „TERRĘ” do WSA. WSA uchylił decyzję środowiskową i decyzje SKO.  Kronospan złożył skargę kasacyjną do NSA. NSA uchylił decyzję WSA i nakazał ponowne rozpatrzenie skargi „TERRY” przez SKO, jednak tylko z powodu uchybień formalnych podczas oddalania jej skargi. Równocześnie NSA potwierdził prawidłowość wydania decyzji środowiskowej przez Burmistrza. Tak, więc decyzja jest obowiązująca, jest w obrocie prawnym, tyle, że nie jest do czasu rozpatrzenia odwołania przez SKO ostateczna.
Należy przy tym spytać: - Czemu „TERRA” chce wstrzymania działania suchego elektrofiltru, dzięki któremu Kronospan emituje do atmosfery mniej o 1/3 wszystkich pyłów, a z samej instalacji suszarni MDF, fabryka zredukowała dzięki elektrofiltrowi emisję PM10 o 97%!

 Odpowiedź jest prosta. Bo ci hipokryci są przerażeni wizją poprawy stanu środowiska w Szczecinku. Czyste powietrze nad Szczecinkiem to brak powodu do ich (SIS „TERRY”) dalszego funkcjonowania.

Twierdzą, że Burmistrz wydał decyzję środowiskową w sprawie UTWS niezgodnie z prawem, bowiem nie dopuścił w postępowaniu udziału społeczeństwa (czytaj TERRY).

Jaka jest prawda? - Prawda jest taka, że po złożeniu dokumentów dotyczących UTWS do Urzędu Miasta przez Kronospan, zgodnie z prawem zapytano Sanepid i RDOŚ o opinie dotyczącą potrzeby sporządzenia przy tej inwestycji raportu oddziaływania na środowisko. Obie instytucje stwierdziły, że taki raport nie jest potrzebny, ponieważ inwestycja w sposób oczywisty poprawi, a nie pogorszy stan środowiska.  W tej sytuacji Burmistrz wydał decyzją środowiskową.  Udział społeczeństwa jest wymagany tylko w wypadku sporządzania raportu oddziaływania na środowisko, a tu takiej potrzeby nie było. Raport sporządza się tylko w wypadku podejrzenia, że inwestycja może ujemnie wpłynąć na stan środowiska. TERRA na szczęście nie była stroną, więc nie mogła decyzji zaskarżyć. Decyzja środowiskowa w sprawie budowy UTWS jest prawomocna i ostateczna.

„TERRA” jest uzurpatorem, który uważa, że z powodu swoich bliskich kontaktów z niektórymi z posłów PiS, firmy mają obowiązek przedkładania im swoich wniosków do zaopiniowania. A w zdecydowanej większości przypadków, obowiązujące przepisy tego nie przewidują!

Typowym przykładem jest list „TERRY” do Ministerstwa Środowiska, domagający się wstrzymania przez NFOŚ częściowo umarzalnej pożyczki dla Kronospanu. Pożyczki, która miała być wykorzystana do budowy w Szczecinku najbardziej ekologicznej inwestycji, czyli UTWS. Trzeba dodać, że są to środki unijne z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIŚ) dedykowane dokładnie takim inwestycjom jak te, które planuje Kronospan.

Argumentem (powtórzonym potem o zgrozo przez Ministerstwo Środowiska, wstrzymujące przyznanie pożyczki) jest fakt nieuzgodnienia przez Kronospan z „TERRĄ” projektu budowy UTWS! Takie stwierdzenie jest jawną kpiną Ministerstwa z państwa prawa, którym ponoć jeszcze nadal jesteśmy.

Należy przy tym spytać: - Czemu TERRA chce wstrzymania pożyczki z NFOŚ celem wykonania przez Kronospan UTWS? Przecież dzięki tej instalacji (UTWS), Kronospan będzie emitował do atmosfery już tylko śladowe ilości pyłów i wreszcie zniknie tak przykry dla mieszkańców, a odczuwalny przez część roku smród. 
Odpowiedź jest prosta. Bo ci hipokryci są przerażeni wizją poprawy stanu środowiska w Szczecinku. Czyste powietrze nad Szczecinkiem to brak powodu do ich (SIS „TERRY”) dalszego funkcjonowania.
Przejrzyjcie na oczy. „TERRA” to nie ekolodzy. To cwani politycy dążący za wszelką cenę do przejęcia władzy w naszym mieście.
Jerzy Hardie-Douglas
Foto: Marzena Góra