Razem łatwiej

  • Blogi
  • Felietony
Małgorzata Bała / 05.03.2014 / Komentarze
Obrazek użytkownika Małgorzata Bała
Szczecinek to najpiękniejsze miejsce na ziemi. Miasto, które przez ostatnie osiem lat bardzo dobrze się rozwinęło. Chodzi głównie o inwestycje , które zostały wykonane, jak również o działania z zakresu turystyki i zdrowia.

Szczecinek to najpiękniejsze miejsce na ziemi. Miasto, które przez ostatnie osiem lat bardzo dobrze się rozwinęło. Chodzi głównie o inwestycje , które zostały wykonane, jak również  o działania  z zakresu turystyki i zdrowia. Nie muszę nikogo przekonywać, wystarczy porównać Szczecinek z roku 2006, a obecnie. Różnica jest kolosalna. Pięknieje nam nasze miasto z roku na rok. Myślę , że z roku na rok będzie się również  spokojniej żyło rodzinom zamieszkującym w Szczecinku. Zwłaszcza rodzinom dotkniętych przemocą domową. Bardzo rzadko mówi się o tym , jest to wstydliwy i złożony temat.  Samorządy często unikają trudnych tematów udając, że ich nie ma.

Na szczęście nie w Szczecinku. Już od dawna problem przemocy w rodzinie jest traktowany bardzo poważnie. W 1999r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z Centrum Inicjatyw Społecznych i Urzędem Miasta opracował i wdrożył program przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Program ten miał na celu dostarczenie większej wiedzy osobom zajmującym się ofiarami przemocy jak również budowaniu lokalnej koalicji na rzecz  przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Przemoc w rodzinie przybiera różne formy. Istnieje przemoc fizyczna, przemoc psychiczna, przemoc seksualna jak również coraz częściej występująca przemoc ekonomiczna. Przemocą w rodzinie dotknięte są przeważnie kobiety i dzieci, ale ostatnio zauważyć można, ze ofiarami przemocy stają się także mężczyźni. Dlaczego tak się dzieje? Myślę, że na takie zachowanie składa się wiele czynników i nie można jednoznacznie na to pytanie odpowiedzieć.  Ten trudny problem dotyka rodziny o różnym statusie społecznym i sytuacji materialnej. Do niedawna uważano, że tylko tam gdzie jest alkohol, narkotyki i bieda tam występuje przemoc. Nie jest to jednak prawda. W wielu tzw.” porządnych domach”, w rodzinach o wysokim statusie społecznym, w zaciszu „czterech ścian” dochodzi do przemocy wobec domowników.   

W Szczecinku pierwszy Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  powstał w 2000r. W tamtych latach było to przedsięwzięcie bardzo nowatorskie na skalę kraju. Zespół zrzeszał przedstawicieli różnych instytucji: pedagogów, policjantów, kuratorów, psychologów, członków MKRPA oraz pracowników Punktu Konsultacyjnego Dla Ofiar Przemocy Domowej. Zespół ten pełnił rolę koordynatora i miał na celu utrzymanie stałych kontaktów przedstawicieli instytucji zobowiązanych do niesienia pomocy ofiarom przemocy. Zadaniem zespołu było również wypracowanie mechanizmu strukturalnego pomagania. W trakcie istnienia Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie pojawiło się rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13.09.2011r w sprawie procedury „Niebieskiej Karty”. Rozporządzenie uregulowało jednoznacznie sprawę obowiązkowego zakładania tzw.” Niebieskiej Karty” dla sprawców przemocy.

Na skutek nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie obecny zespół powołuje grupę roboczą dla danej rodziny. Opieką obejmuje się całą rodzinę, a mianowicie ofiary przemocy jak również sprawców przemocy .W Szczecinku został stworzony Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2018. W programie tym zostały przedstawione dane statystyczne dotyczące naszego miasta. Umieszczono również schemat funkcjonalny programu i wskaźniki jego realizacji.

Patrząc dzisiaj z perspektywy czasu nie został on zmarnowany. Wiele instytucji współpracuje z ofiarami przemocy jak i ze sprawcami. Najpierw trzeba było zmienić mentalność mieszkańców. Przemoc w rodzinie to nie wstyd. Trzeba o tym głośno mówić i napiętnować sprawców przemocy jednocześnie pomagając jej ofiarom. Szukać pomocy w utworzonym Interdyscyplinarnym Zespole ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i instytucjach z nim współpracujących.

{{info}}