Po co PiS-owi Unia Europejska

  • Blogi
  • Felietony
Grzegorz Grondys / 28.01.2017 / Komentarze
Obrazek użytkownika Grzegorz Grondys
Felieton dr Grzegorza Grondysa

W traktacie o Unii Europejskiej czytamy między innymi:

ZDECYDOWANI przejść do nowego etapu procesu integracji europejskiej, zapoczątkowanego ustanowieniem Wspólnot Europejskich.

PRZYWOŁUJĄC historyczne znaczenie przezwyciężenia podziału kontynentu europejskiego oraz potrzebę ustanowienia trwałych podstaw budowy przyszłej Europy.

POTWIERDZAJĄC swe przywiązanie do zasad wolności, demokracji, poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności oraz państwa prawnego.

PRAGNĄC pogłębić solidarność między swymi narodami w poszanowaniu ich historii, kultury i tradycji.

PRAGNĄC umocnić demokratyczny charakter i skuteczność działania instytucji, tak aby były one w stanie lepiej spełniać, w jednolitych ramach instytucjonalnych, powierzone im zadania.

ZDECYDOWANI kontynuować proces tworzenia coraz ściślejszego związku między narodami Europy, w którym decyzje są podejmowane jak najbliżej obywateli, zgodnie z zasadą pomocniczości.

Natomiast w Polsce:

Ustawa antyterrorystyczna ograniczająca prawa i wolności obywatelskie. Bez mechanizmów kontrolnych służby mogą dowolnie inwigilować wszystkich. Niezgodna z polską konstytucją.

Zniszczony Trybunał Konstytucyjny i zlikwidowana zasada trójpodziału władzy.

Parodia obrad sejmowych.

Systematyczne niszczenie zdolności bojowej polskiej armii. Masowe odejścia ze służby osób mających przygotowanie do dowodzenia na wysokich szczeblach.

Wybranka Narodu partii sprawującej władzę nazywa flagę Unii Europejskiej „szmatą”. Kolejna z tego samego obozu politycznego chce deportacji innowierców i ateistów.

Postępowania karne sterowane politycznie.

Nawoływanie do nienawiści.

Naigrawanie się z zaleceń Komisji Europejskich, w tym Weneckiej.

Nepotyzm rozszerzający się w postępie logarytmicznym.

Zawłaszczenie mediów, które stały się tubą propagandową rządzącej partii tak jak kiedyś "Trybuna Ludu", tylko na nieporównywalnie większą skalę.

Zmierzanie do dyktatury.

Odradzający się nacjonalizm.

Czy to są zasady, którymi powinien kierować się kraj będący członkiem Unii Europejskiej? Po co PiS-owi ta UNIA? Chyba tylko po to żeby wyciągnąć z niej pieniądze.

Tylko jak długo Unia Europejska będzie tak głupia i będzie dawała się wykorzystywać?

Grzegorz Grondys

Foto: buffingtonpost.com