Plany inwestycyjne ZGM TBS sp. z o.o.

  • Blogi
  • Felietony
Tomasz Wełk / 17.04.2014 / Komentarze
Obrazek użytkownika Tomasz Wełk
Własny kąt to podstawa. Mieszkanie to bardzo ważna, często pierwsza decyzja, wchodzących w dorosłe życie, młodych ludzi starających się o prywatność i samodzielność. To również nierzadko ważny argument przy zakładaniu najważniejszej komórki społecznej ? rodziny.

Własny kąt to podstawa. Mieszkanie to bardzo ważna, często pierwsza decyzja, wchodzących w dorosłe życie, młodych ludzi starających się o prywatność i samodzielność. To również nierzadko ważny argument przy zakładaniu najważniejszej komórki społecznej – rodziny.

Niestety w czasach zawirowań ekonomicznych (potocznie nazywanych kryzysem) dostęp do kredytów hipotecznych finansujących zakup własnego „M” jest mocno ograniczony. W tym stanie rzeczy istnieje duże zapotrzebowanie na mieszkania w formule na wynajem, w tym tzw. komunalne o umiarkowanych czynszach oraz socjalne dla rodzin osiągających bardzo niskie dochody.

W związku z tym, w ramach zaspokajania potrzeb mieszkaniowych społeczności lokalnej, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. planuje przebudowę koszarowca przy ulicy Polnej (przy którym prowadzony był skup złomu), na budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu. Będą się w nim znajdować mieszkania czynszowe, udostępniane przyszłym najemcom jako lokale komunalne.

Jest to kolejna inwestycja zmierzająca do rewitalizacji/ zagospodarowania terenu po byłych koszarach wojskowych. Do chwili obecnej Spółka wybudowała na tym terenie dwa budynki mieszkalne w formule TBS wraz z kompleksem garaży i placem zabaw oraz dwa kolejne w formule deweloperskiej wraz z infrastrukturą techniczną.

Istniejący stan techniczny budynku koszarowego pozostawia wiele do życzenia, szczególnie z zewnątrz. Wyłączono go z eksploatacji prawie 20 lat temu i od tego czasu pozostawał pustostanem. Wewnętrzne rozmieszczenie pomieszczeń nie ma wiele wspólnego z mieszkalnictwem wielorodzinnym, dlatego przed projektantami i wykonawcami inwestycji stanęło nie lada wyzwanie polegające na przekształceniu budynku i terenu z definicji służącemu potrzebom armii, w miejsce przyjazne, ciepłe i przytulne, gdzie będą zamieszkiwać ludzie (rodziny).

Obecnie Spółka ZGM TBS jest na etapie przygotowywania dokumentacji projektowej. Zadanie zlecono pracowni projektowej wyłonionej w trybie przetargu nieograniczonego w ramach udzielenia zamówienia publicznego. Oprócz zadania pn. „Przebudowa budynku koszarowego na budynek mieszkalny wielorodzinny oraz budowa budynku garażowego, wraz z obsługą komunikacyjną i niezbędną infrastrukturą – działka nr 22/16 obręb 08 przy ul. Polnej w Szczecinku” w tym samym postępowaniu przetargowym zlecono również opracowanie dokumentacji przetargowej na kolejną planowaną przez Spółkę inwestycję pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz budynku garażowego, wraz z obsługą komunikacyjną i niezbędną infrastrukturą – działka nr 22/10 obręb 08 przy ul. Polnej w Szczecinku”. Zawarta umowa na wykonanie dwóch wymienionych powyżej zadań - dokumentacji projektowych określa termin zakończenia prac projektowych wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń na budowę, na dzień 30.06.2014r.

Po uzyskaniu przedmiotowych pozwoleń na budowę, jeszcze w tym roku zostanie zorganizowany przetarg nieograniczony na realizację pierwszej inwestycji tj. przebudowy budynku koszarowego na budynek mieszkalny. Jeżeli nie wystąpią nieprzewidziane zdarzenia/ opóźnienia, proces inwestycyjny rozpocznie się we wrześniu br., a zakończy w III kwartale 2015 roku.

W budynku 4.-kondygnacyjnym Spółka przewiduje realizację m.in. 25. mieszkań, jedno-, dwu- i trzypokojowych o kubaturze od 30 do 70 m2, w tym na parterze przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Przy budynku znajdzie się również kompleks 10 garaży oraz niezbędna infrastruktura techniczna i komunikacyjna. Na terenie działki przewidziana jest duża powierzchnia zielonych terenów rekreacyjnych z placem zabaw dla dzieci. Mieszkania zostaną wykończone „pod klucz” w standardzie odpowiadającym funkcji mieszkań „komunalnych” na wynajem, i będą wyposażone m.in. w niezbędne urządzenia sanitarne, sprzęt kuchenny, oprawy oświetleniowe oraz instalacje (telewizja, internet, telefon).

W latach 2015 – 2016 planowana jest do realizacji druga przygotowywana inwestycja, zwiększająca stan liczbowy mieszkań w naszym mieście o 30 kolejnych, nowych lokali przy ulicy Polnej ( na niezabudowanej działce gruntu, zlokalizowanej naprzeciwko nowego budynku Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku – po drugiej stronie ulicy). Będzie ona polegała na wybudowaniu budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, w tym miejscami postojowymi i garażami. Budynek będzie zaprojektowany w ten sposób, aby zachować istniejący drzewostan, wkomponowując go w zagospodarowanie terenu. Decyzja, co do wyboru formuły w jakiej będzie wybudowany - deweloperskiej (mieszkania na sprzedaż) bądź TBS (mieszkania na wynajem), będzie zależała w dużym stopniu od sposobu finansowania inwestycji, w tym atrakcyjności kredytowania i pomocy Państwa ( w ramach rządowego programu „Mieszkanie dla Młodych”), a przede wszystkim od preferencji, możliwości i zapotrzebowania ze strony potencjalnych „klientów” i mieszkańców Szczecinka.