Perspektywa finansowa 2014 - 2020

  • Blogi
Maciej Makselon / 04.06.2014 / Komentarze
Obrazek użytkownika Maciej Makselon
Wśród wielu wypowiedzi zamieszczonych na "Mieście z Wizją", nie poruszono dotychczas kwestii środków finansowych dostępnych w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020, jaką wynegocjował Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Wśród wielu wypowiedzi zamieszczonych na „Mieście z Wizją”, nie poruszono dotychczas kwestii środków finansowych dostępnych w nowej perspektywie finansowej na lata 2014–2020, jaką wynegocjował Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014–2020.

A jest o czym mówić, gdyż na lata 2014-2020 Pomorze Zachodnie otrzyma ok. 1,6 mld Euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jak mocno projekty realizowane przy udziale środków europejskich zmieniają nasze otoczenie i codzienne życie, widzi każdy. Zarówno ten, kto wybierze się na spacer po zmodernizowanym parku, przejażdżkę rowerem po nowych ścieżkach rowerowych wzdłuż jeziora Trzesiecko, na kawę w odrestaurowanym południowym skrzydle Zamku Książąt Pomorskich, jak i użytkownicy wyremontowanych ulic, których w naszym mieście nie brakuje. A wymieniłem tylko te najważniejsze przedsięwzięcia zrealizowane przez Miasto w ramach projektów dofinansowanych ze środków pochodzących bezpośrednio lub pośrednio z brukselskich kont.

O intensywnej absorbcji środków zewnętrznych świadczą liczby, które mówią, iż w latach 2006-2013 Miasto Szczecinek wydatkowało na rozwój kwotę ponad 240 000 000 PLN, z czego wartość dofinansowania to ponad 154 000 000 PLN. Są to niebagatelne sumy, bez których Miasto nie zrealizowałoby tak szybko większości inwestycji, które w błyskawicznym tempie poprawiły jakość naszego życia. Że tak się w istocie dzieje, niech po raz kolejny przemówią statystyki. W trakcie przystępowania do Unii Europejskiej PKB naszego województwa wynosiło 50% średniej unijnej, dziś to jest już 67%. Jak wynika z planów Urzędu Marszałkowskiego, do roku 2020 wskaźnik ten ma osiągnąć 80% poziom.

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego zamierza bazować na najlepszych doświadczeniach dotychczasowego RPO, ale jak podkreśla, w nowym programie wprowadzone zostaną znaczące różnice. Bowiem Komisja Europejska narzuciła nam nowy sposób patrzenia na korzystanie z funduszy unijnych. RPO WZ na lata 2014-2020 będzie miał 12 osi priorytetowych zgodnych z celami przyjętymi przez Komisję. Planowane jest, aby przeszło 600 mln Euro przeznaczyć na szeroko pojętą gospodarkę i infrastrukturę, natomiast kapitał społeczny dofinansować kwotą 300 mln Euro. Według słów Pana Marka Orszewskiego, zastępcy dyrektora Wydziału Zarządzania Strategicznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego, zgodnie z przyjętą przez Unię Europejską zasadą koncentracji, fundusze strukturalne należy kierować na te obszary gospodarki, które dadzą naszemu województwu najsilniejszy impuls rozwojowy. Stąd poszukiwanie specjalizacji regionalnych. Zarząd Województwa wstępnie wskazał 5 specjalizacji: biogospodarka, działalność morska i logistyka, przemysł metalowo-maszynowy, usługi przyszłości (branża ICT oraz przemysły kreatywne) oraz turystyka.

W nowym RPO będą podejmowane starania, aby uniknąć rozpraszanie środków na finansowanie punktowych inwestycji. W tym celu testowana jest możliwość wprowadzenia tzw. kontraktów samorządowych zawieranych pomiędzy województwem zachodniopomorskim a poszczególnymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgrupowanymi terytorialnie i funkcjonalnie.

Wydział Rozwoju Urzędu Miasta przez ostatnie kilka miesięcy pracował nad projektem takiego Kontraktu Samorządowego, który został oparty na terenie Powiatu Szczecineckiego. Miasto Szczecinek, jako lider Kontraktu Samorządowego, wraz ze wszystkimi gminami wchodzącymi w skład powiatu (Starostwo Powiatowe Szczecinek, Miasto i Gmina Biały Bór, Miasto i Gmina Borne Sulinowo, Miasto i Gmina Barwice, Gmina Wiejska Grzmiąca, Gmina Wiejska Szczecinek) zgłosiło swój projekt kontraktu samorządowego, który wpisuje się w dostępne specjalizacje: biogospodarka (przemysł drzewny, meblarski, a także farmy fotowoltaiczne, wiatrowe i bigoazownie) oraz turystyka i zdrowie (turystyka kwalifikowana/specjalistyczna i turystyka sportowa) oraz przemysł metalowo-maszynowy (przemysł telekomunikacyjny, elektrotechniczny i maszynowy).

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (a w nim nasz Kontrakt Samorządowy) został przesłany do Komisji Europejskiej, co oznacza przejście do finalnego etapu prac związanych z uruchomieniem w regionie wsparcia w ramach polityki spójności w perspektywie 2014 -2020. To oczywiście dopiero początek dość długiej drogi, która doprowadzi do rozpisania i ogłoszenia pierwszych konkursów dla przedsiębiorców oraz JST. Należy podejrzewać, iż nie nastąpi to szybciej aniżeli w pierwszym kwartale, a może nawet półroczu, przyszłego roku. Jest to czas, w którym należy pracowicie przygotować się do wykorzystania ostatnich tak dużych funduszy europejskich. Szczecinek jest już na to gotowy. Wniosek Kontraktu Samorządowego dla Powiatu Szczecineckiego trafił miesiąc temu do Urzędu Marszałkowskiego. Uczyniliśmy pierwszy krok w drodze do pozyskania kolejnych środków finansowych na rozwój naszego Miasta.

{{info}}