Kącik darmowych porad prawnych

  • Blogi
  • Felietony
MIrosław Wacławski / 27.04.2018 / Komentarze
Obrazek użytkownika MIrosław Wacławski
Felieton mecenasa Mirosława Wacławskiego

Pan Prezes J. Kaczyński nakazał członkom rządu, przekazanie na cele charytatywne otrzymane wcześniej nagrody. Jednocześnie wyznaczony został termin, do którego pieniądze mają być przekazane i zastrzeżono, iż ci którzy nie podporządkują się poleceniu pana Prezesa, nie mają co liczyć na umieszczenie na listach wyborczych.

No to ja tak bez żadnego trybu doradzam.

W kodeksie karnym jest art.191 kk, który brzmi „Kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

Warunkiem karalności zmuszania przy zastosowaniu groźby „jest przedmiotowo uwarunkowana zewnętrznymi okolicznościami danego czynu zdolność tej groźby do wywarcia nacisku na wolę zmuszanego w celu skłonienia go do określonego zachowania się „ (wyrok z dnia 20 lipca 1994 r. SA w Łodzi).

Przestępstwo to ścigane jest z urzędu. Jeżeli więc panie i panowie ministrowie nie składają zawiadomień o przestępstwie, to i tak urząd prokuratorski winien zainteresować się sprawą.

Drodzy państwo do działania. Podobno wszyscy są równi wobec prawa.

Mirosław Wacławski

Foto: youtube