Zmian w opłatach za śmieci póki co nie będzie

  • Aktualności
Miasto z Wizją / 18.04.2019 / Komentarze
Burmistrz zapowiedział przeprowadzenie dodatkowych konsultacji społecznych w sprawie naliczania opłaty za odbiór śmieci

Od dwóch miesięcy władze miasta informowały o planach wprowadzenia zmian w naliczaniu tzw. opłaty śmieciowej. Dotychczas mieszkańcy rozliczali się za odbiór śmieci na podstawie składanych do Urzędu Miasta deklaracji, w których m.in. informowali o ilości osób zamieszkujących dane gospodarstwo domowe oraz o tym, czy zobowiązują się one do segregacji odpadów. Nowy sposób naliczania wspomnianej opłaty miałby opierać się o ilość zużytej wody przez mieszkańców danego lokalu mieszkalnego.

- W roku 2013 deklaracje śmieciowe złożyło prawie 33 tys. osób. Czyli tyle osób zadeklarowało, że mieszka w Szczecinku i będzie ponosiło opłatę za śmieci. W tej chwili tych deklaracji jest 31 719. Sprawdzając dane meldunkowe nie widzimy żadnego  „tąpnięcia” i wyludnienia naszego miasta – mówił nam w jednej z rozmów burmistrz Daniel Rak.

Dodajmy, że jak wynika z danych Urzędu Miasta, na dzień 20 grudnia 2018 roku w Szczecinku były zameldowane 38 104 osoby. Tym samym – jak pokazują liczby – ponad 6 tysięcy osób nie złożyło lub nie zostało uwzględnionych w deklaracjach śmieciowych. Co za tym idzie nie uiszczają oni opłaty za odbiór odpadów, a koszty z tym związane „spadają” na pozostałych mieszkańców, którzy uczciwie płacą zobowiązania. 

- Nie mamy narzędzi formalno-prawnych, żeby wyciągnąć konsekwencje w stosunku do osób, które nie piszą prawdy w deklaracjach – kontynuował burmistrz. -  Natomiast w każdym mieszkaniu jest licznik z wodą. I na podstawie zużycia wody będzie można określić, ile osób faktycznie mieszka w danym lokalu.

W myśl planowanych nowych zasad opłata za odbiór odpadów miałaby być naliczania zgodnie ze zużyciem wody przez dane gospodarstwo domowe. Współczynnik ten miałby wynieść 5,8 zł za odbiór śmieci w przeliczeniu na każdy zużyty metr sześcienny wody.

Podczas dzisiejszej (18.04) sesji Rady Miasta radni mieli podjąć decyzję, czy w Szczecinku wprowadzony zostanie nowy sposób naliczania opłat za śmieci. Do głosowania jednak nie doszło. Jeszcze przed przystąpieniem do obrad burmistrz Daniel Rak zawnioskował o zdjęcie z porządku obrad punktów dotyczących uchwał wprowadzających zmiany w opłatach śmieciowych.

Jak powiedział, jego decyzja podyktowana była m.in. szeregiem wątpliwości, jakie artykułowali mieszkańcy obawiający się nowego sposobu naliczania wspomnianej opłaty. Jednocześnie burmistrz zapowiedział przeprowadzenie konsultacji społecznych, aby móc wypracować inny sposób naliczania opłat za śmieci, który nie będzie wzbudzał tylu kontrowersji wśród mieszkańców Szczecinka.

Tekst: Marzena Góra

Foto: Sławomir Włodarczyk