Protestowali przeciw ignorancji wobec zmian klimatycznych

  • Aktualności
Miasto z Wizją / 21.09.2019 / Komentarze
Szczecinecka odsłona ogólnoświatowego Strajku Klimatycznego Młodzieży

Dziś (piątek, 20 września) na placu przed ratuszem odbyła się szczecinecka odsłona ogólnoświatowego Strajku Klimatycznego Młodzieży. Tego dnia również w kilkudziesięciu miastach w Polsce uczniowie i studenci  wyszli na ulice, aby wspólnie wyrazić swój sprzeciw wobec braku wyraźnych działań mających przeciwdziałać kryzysowi klimatycznemu. Hasłem przewodnim towarzyszącym piątkowym protestom było „Nie damy sobie zabrać przyszłości”. Do tej inicjatywy przyłączył się również Szczecinek. Grupa młodzieży spotkała się późnym rankiem na Placu Wolności, aby wyrazić swój sprzeciw wobec ignorancji rządu i potentatów wobec zbliżającego się nieuchronnie zagrożenia, jakim jest widmo katastrofy klimatycznej spowodowanej nadmierną eksploatacją zasobów naturalnych oraz przedkładanie zysku przedsiębiorstw nad ochronę środowiska.

- Ogólnoświatowy młodzieżowy strajk klimatyczny jest częścią ruchu Fridays For Future. Został on zapoczątkowany od pewnej młodej dziewczynki, aktywistki klimatycznej ze Szwecji, która wyszła strajkować przed parlament i tak się zaczęła cała ta akcja – mówi nam Dominika Sochacka, współorganizatorka szczecineckiej odsłony strajku. – 20 września jest ostatnim piątkiem przez tegorocznym Szczytem Klimatycznym ONZ. I to ostatnia okazja, abyśmy my, jako młodzież, poprzez nasze konkretne postulaty zwrócili uwagę mediów i polityków na poważny problem, jakim jest kryzys klimatyczny.

- Coraz więcej miast w Polsce zdeklarowało swój udział w tej akcji i coraz mniejsze miasta zaczęły się dołączać. Pomyślałam, że warto zorganizować taki strajk również w naszym mieście, aby zwrócić uwagę na ten problem jak największej liczby młodych ludzi. Tego dnia nie idziemy do szkoły właśnie po to, aby zamanifestować m.in. to, że nie chcemy się uczyć, jeżeli nasza przyszłość wisi na włosku – dodaje Dominika Sochacka.

Poniżej przytaczamy postulaty towarzyszące protestowi:
1. Żądamy prowadzenia polityki klimatycznej w oparciu o aktualne stanowisko nauki wyrażone w najnowszych raportach Międzynarodowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) powołanego przez ONZ.
Oczekujemy, że sugerowane przez środowisko naukowe rozwiązania będą wdrażane niezwłocznie we współpracy międzynarodowej.

2. Wzywamy rząd polski, by oficjalnie uznał katastrofę klimatyczną poprzez ogłoszenie stanu kryzysu klimatycznego. Kwestia kryzysu nie może być przedmiotem ideologicznych sporów - w obliczu katastrofy musimy mówić wspólnym głosem, ponad podziałami.

3. Domagamy się zawarcia kompleksowej i aktualnej wiedzy o mechanizmach kryzysu klimatycznego w podstawie programowej na wszystkich szczeblach edukacji, przy zapewnieniu kadrze nauczycielskiej obowiązkowych szkoleń w tym zakresie.
Jednocześnie edukację klimatyczną w pełnym zakresie swoich kompetencji powinny zapewniać samorządy lokalne.

4. Żądamy by media wzięły na siebie odpowiedzialność za uświadamianie społeczeństwa o bezpośrednich zagrożeniach związanych z kryzysem klimatycznym.
Wzywamy do priorytetyzacji tematu katastrofy klimatycznej w przekazie medialnym oraz posługiwania się językiem odzwierciedlającym wagę problemu.

5. Żądamy przyjęcia przez parlament RP ustawy powołującej ekspercką i niezależną Radę Klimatyczną, której zadaniem będzie opracowanie strategii osiągnięcia neutralności klimatycznej Polski do roku 2040 oraz kontrola realizacji tej strategii.
Ustawa ta musi być stworzona przy aprobacie środowiska naukowego, maksymalnej transparentności i przy szerokich konsultacjach społecznych.

6. Oczekujemy podjęcia natychmiastowych kroków prowadzących do przeprowadzenia sprawiedliwej transformacji gospodarki w celu redukcji emisji gazów cieplarnianych.
Wymagamy by respektowano prawa i potrzeby wszystkich których dotkną skutki transformacji, szczególnie osób zatrudnionych w sektorach energetyki, rolnictwa, przemysłu i transportu.

Tekst, zdjęcia: Marzena Góra